OM GRID
Grid nätverk för kvinnliga företagare i Vellinge kommun.

Ett nätverk för företagande kvinnor, bosatta eller verksamma i Vellinge kommun.

I GRID ARBETAR VI TILLSAMMAS MED:

  • Kompetensutveckling
  • Erfarenhetsutbyte
  • Bollplank
  • Omvärldsbevakning
  • Tips på värdefulla kontakter
  • Inspiration

Ta möjligheten att utveckla både ditt företag och dig själv!

ÅRETS GRIDDA

Utmärkelsen "Årets Gridda" tilldelas varje år en företagande kvinna som under året visat utpräglad entreprenörsanda, förmåga att omvandla idéer till lönsam verksamhet och som med sitt engagemang varit en stimulerande förebild och inspiratör för andra företagande kvinnor. Vinnaren ska vara medlem i nätverket Grid samt bosatt eller verksam i Vellinge kommun. Medlemmarna i nätverket nominerar och styrelsen beslutar.

Årets Gridda 2018
Advokat Anna Björck Nilsson


Anna har visat en stark entreprenörsanda genom att etablera sig i Höllviken, skapa sig flera samarbeten (bl.a. Handelsbanken, jurist Jan Dyberg m.fl.), hela tiden omvärderat sin verksamhet, utbud och tjändter, hållit sig uppdaterad inom sitt område och i år nådde hon sitt mål att bli advokat.


Vi är stolta att få ha henne i vårt nätverk Grid, där hon genom åren varit både ordförande och styrelseledamot.
Generöst har hon delat med sig både av sina kunskaper och sina lokaler där vi haft många möten.

HISTORIK

1998 bildades den ideella föreningen Nätverket Grid på ett initiativ från ALMI, kommunen och engagerade företagskvinnor i kommunen. På vårt första medlemsmöte hade vi bjudit in Sven Rosborn från Fotevikens Museum. Han höll ett intressant föredrag om kvinnans roll i asa-tron. Bl a fick vi höra om den vänligt sinnade jättinnan Grid.


Grid (fornnordiska: Gríðr) är i nordisk mytologi en jättinna. Namnet kommer troligen från substantivet gríð, som betyder "stark iver, begär; otålighet". Grid tillhör jättarnas släkte men ställer sig på asarnas sida. När Tor obeväpnad är på väg till jätten Geirröd, är det hon som varnar honom för att han blivit lurad i en fälla.Hon låter honom också låna de vapen som hon själv äger: ett styrkebälte, ett par järnhandskar och en magisk stav som heter Gríðarvǫlr (Grids stav).


Vi bestämde då att vårt nätverk skulle heta GRID och vår logo visar en del av Gridarvolen.


VERKSAMHETER SOM GRID STÖDJER

Vi är en del av Jämställd Utveckling Skåne , en kunskapsorganisation som arbetar för att öka kunskapen, intresset och engagemanget för jämställd regional utveckling och tillväxt. Detta gör Jämställd Utveckling Skåne genom kunskapshöjande insatser, samverkan och praktiskt förändringsarbete. Jämställd Utveckling Skåne samordnar och länkar ihop insatser för jämställdhet inom alla samhällssektorer.

Winnet Sverige är en ideell organisation med nätverkande som metod på alla nivåer i vårt arbete . Den röda tråden i Winnet Sveriges verksamhet är samarbete i partnerskap och nätverk både nationellt och internationellt. Vi synliggör och ökar kunskapen om kvinnors deltagande i samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt.

GRID - en del av näringslivet i Vellinge kommun!