KONTAKT

VILL DU BLI MEDLEM?

Vi välkomnar dig som är eller står i begrepp att bli en företagande kvinna.

Du behöver bo och / eller ha företagsadress inom Vellinge kommun.

 
 
 
 
 

STYRELSE

Anna Björk - Ordförande

 Jenny Bell - Vice ordförande

Christina Lundström - Kassör, Ledamot

Susanne Neuhaus - Ledamot

Carina Johansson - Ledamot

Therese Lidsley - Ledamot

Susanne Liljeholm - Revisor
Cajsa Wramdemark - Revisorsuppleant
Valberedning - Martina Ludvigsson
Valberedning - Pernilla Qvarfordh

Som företagande kvinna är du alltid välkommen som gäst

på våra luncher och workshops!