Välkommen

GRID är ett nätverk för företagande kvinnor,

bosatta eller verksamma i Vellinge kommun.


Vi är ett kvinnligt företagarnätverk

som tror på kraften i goda relationer.


Vi tror på styrkan i att alla är olika,

med olika kompetenser och erfarenheter,

från olika branscher utvecklas vi tillsammans.

Du som bor eller är verksam i Vellinge är välkommen till oss.


Och vi älskar the power of networking!

Som småföretagare får

jag mycket kunskap från mitt

nätverk som jag annars

inte hittat.

Att vara medlem hjälper mig

mycket som mindre företagare.

Som kontaktnät, som stöd,

som uppmuntran och rent

informativt hur vi når ut som företagare.

Dessutom har vi riktigt roligt på våra nätverksträffar!

Jag uppskattar att möta

företagare från olika branscher,

alla har vi värdefulla erfarenheter

att dela med oss av.

Härliga och kompetenta kvinnor,

från många olika branscher ger

en värdefull och bred erfarenhet.

Ett bra bollplank - vi hjälper varandra. Och så har vi så himla trevligt också!

Jag gillar After-work

känslan på våra

luncher, kickar i gång helgen

med ett leende.

Att möta andra kvinnliga företagare i företagsnätverket Grid ger både inspiration - glädje och ett sammanhang som är oerhört värdefullt att få tillhöra.

I Grid representeras vi från olika branscher och det ger mångfald och nya och flera perspektiv på företagsutveckling och entreprenörskap.

Grids Workshop kan jag varmt rekommendera då det ges tid för goda och reflekterande samtal tillsammans inom ett specifikt fördjupat tema.

Men framförallt så har vi så kul tillsammans när vi ses och det ger både energi

och kreativitet som vi alla behöver som företagare.

GRID en del av näringslivet i Vellinge kommun!

info@grid.nu

och vi är del av något större!

Vi är en del av Jämställd Utveckling Skåne.


Jämställd Utveckling Skåne är en kunskapsorganisation som arbetar för att öka kunskapen,

intresset och engagemanget för jämställd regional utveckling och tillväxt.

Det gör Jämställd Utveckling Skåne genom kunskapshöjande insatser, samverkan och praktiskt förändringsarbete.

Jämställd Utveckling Skåne samordnar och länkar ihop insatser för jämställdhet inom alla samhällssektorer.