Kontakt

 

Nätverket för företagande kvinnor,

bosatta eller verksamma i Vellinge kommun

 

 

Vill du bli medlem, samverka, sponsra eller är intresserad av att starta företag?

 

Kontakta oss

 

 

 

Ordf. Anna Björck Nilsson

070-110 41 24

 

Medlemsansvarig

Martina Ludvigsson

073-325 50 30

Vill du bli medlem?

Vi välkomnar dig som är eller står i begrepp att bli en företagande kvinna.

Du ska bo och/eller ha adress på ditt företag i Vellinge kommun.

OBS ange Mobilnummer så här +46 000 000000

 
 
 
 

 

Nätverket Grid - en del av näringslivet i Vellinge kommun