Grid - nätverk för företagande kvinnor i Vellinge kommun
KONTAKT

Vill du bli medlem?

Vi välkomnar dig som är eller står i begrepp att bli en företagande kvinna.

Du som stöttar kvinnors företagande samt vill utveckla detta inom Vellinge kommun.

Du kan också inledningsvis komma med som betalande gäst.

 
 
 
 
 

Styrelse

Carina Johansson - Ordförande

 Anna Björck Nilsson - Vice ordförande

Carina Neglén - Medlemsfrågor, Ledamot

Linda Gemal - Nyhetsbrev, ledamot


Christina Lundström - Kassör

Susanne Liljeholm - Revisor
Cajsa Wramdemark - Revisorsuppleant
Valberedning - Martina Ludvigsson
Valberedning - Pernilla Qvarfordh

Som företagande kvinna är du alltid välkommen som gäst

på våra luncher och workshops!