Kontakt

GRID är ett nätverk för företagande kvinnor,

bosatta eller verksamma i Vellinge kommun.

Kontakta oss
Ordförande: Martina Ludvigsson, 073-325 50 30


Vice Ordförande: Anna Björck Nilsson

Kassör: Christina Lundström

Ledamot: Pernilla Qvarfordh

Ledamot: Susanne Neuhaus

Ledamot: Kristina Lindefors


Vill du bli medlem?

Vi välkomnar dig som är eller står i begrepp att bli en företagande kvinna.

Du ska bo och/eller ha adress på ditt företag i Vellinge kommun.

OBS ange Mobilnummer så här +46 000 000000

 
 
 
 
 

Om du är företagande kvinna är du alltid välkommen som gäst

på våra luncher och workshops !

GRID en del av näringslivet i Vellinge kommun!

info.2grid.nu